[News] ธปท. ขอเลื่อนการเก็บเงินเพิ่ม 1% เมื่อใช้บัตรเครดิตซื้อของจากร้านค้าต่างประเทศ ออกไปเป็นเวลา 3 เดือน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีการประกาศข่าวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อชาวเกมอย่างเราๆ และทุกคนที่ใช้ Visa และ Mastercard ที่กำลังจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม DCC การซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1% จากยอดชำระทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้เป็นต้นไป
.
ล่าสุด น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาเปิดเผยว่า จากการหารือล่าสุด ธปท. ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (DCC Fee) ในอัตรา 1% ของยอดใช้จ่าย สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้า และหรือบริการด้วยสกุลเงินบาทที่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ ออกไปก่อน 3 เดือน จนถึงเดือน ก.ค. เพื่อให้มีแนวทางที่ประชาชนได้ปรับตัวและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

Source: https://www.thairath.co.th/money/personal_finance/banking_bond/2774622

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น