[NEWS] ผู้สนับสนุน Mighty No.9 จะได้โหวตเลือกเสียงพากษ์ในเกม

หลังจาก Project Mighty No.9 ของเทพอินาฟุเนะ ผู้สร้างตำนาน Rockman ระดมเงินทุนสนับสนุนจาก Kickstarter ได้ดังเปรี้ยงปร้างไป 400% จากที่ตั้งเป้าไว้ ตอนนี้เหล่าผู้สนับสนุนเงินทุนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการโหวตเลือกว่า เสียงพากษ์ในเกมจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นกัน

Read More