[News] Ransomware โหด! จี้บังคับให้เล่น Touhou ในโหมดยากสุดให้ได้ 200 ล้านแต้ม เพื่อปลดล๊อคไฟล์!!

Ransomware เป็น Malware ประเภทหนึ่งที่ทำงานต่างจากประเภทอื่นๆ คือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นหลัก หากแต่จะเข้ารหัสเพื่อล๊อคไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์วีดีโอต่างๆของผู้ใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์นั้นๆได้ ซึ่งจะต้องใช้คีย์ในการกู้คืน ที่ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายค่าไถ่ให้ผู้สร้าง Ransomware ดังกล่าว ตามข้อความที่ Ransomware นั้นๆปรากฎ อาจจะเป็นจำนวนเงินที่ต่างๆกันไป มีตั้งแต่ $10 ไปจนถึงหลัก $500 หรือมากกว่านั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลคืนมา แต่ Ransomware ตัวนี้ที่มีชื่อว่า Rensenware จะต่างจากตัวอื่นๆตรงที่ เขาไม่ได้ต้องการเงินค่าไถ่ แต่ต้องการให้ผู้ใช้งาน เล่นเกมยิงแนวอนิเมะที่ชื่อ Touhou Seirensen (Undefined Fantastic Object) ให้ได้แต้มมากกว่า 200 ล้านแต้มในโหมด Lunatic หรือโหมดยากสุดของเกมนี้!! Rensenware นั้นแต่เดิม เป็นมุกตลกที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยจากเกาหลี ซึ่งชื่อของมันก็มาจากชื่อของเกม Touhou Seirensen ซึ่งเป็นเกมยิงแหลกจากญี่ปุ่นที่ออกเมื่อปี 2009 ที่ผู้ใช้งานที่ติด Rensenware จะเจอหน้าต่างรูปตัวละคร Minamitsu Murasa (ตัวละครใน…

Read More