[News] Squirrel with a Gun เกมเล่นเป็นกระรอก ควงปืน สำรวจโลก ปล้นของชาวบ้าน เตรียมวางขายฤดูใบไม้ร่วงนี้

Squirrel with a Gun จะให้คุณได้เล่นเป็นกระรอกถือปืนสาดกระสุนในโลก Sandbox ที่เน้นการออกสำรวจและระบบการยิง ซึ่งคุณจะต้องปกป้องตัวเองจากเหล่าเจ้าหน้าที่ชุดดำ ใช้อาวุธปืนหลากหลายรูปแบบ เบี่ยงการโจมตีระยะประชิดด้วยระยะเวลาเสี้ยววินาทีเพื่อปลดอาวุธของพวกเขา

Read More