[รีวิว(บอร์ด)เกม] Forbidden Island ล่าสมบัติเกาะมรณะ

นานมาแล้ว มีอารยธรรมเก่าแก่ ได้ผนึกสมบัติลับทั้ง 4 ชิ้นไว้ที่เกาะๆหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้ามาขโมยสมบัติเหลานั้นไปได้ พวกเขาได้สร้างกลไกลที่พร้อมจะจมผู้บุกรุกไปพร้อมทั้งเกาะและสมบัติ เกาะแห่งนี้ไม่เคยถูกล่วงล้ำ จนกระทั่งตอนนี้…

ยินดีต้อนรับสู่ Forbidden Island

Read More