[News] ผู้สร้าง ASTLIBRA Revision ยอมรับ เพิ่งเคยได้ยินคำว่า JRPG เพราะนี่เป็นคำที่ไม่ใช้กันในญี่ปุ่น

ในอดีตที่ผ่านมามีการถกเถียงพูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้น เกี่ยวกับการนิยาม จำกัดความ หรือการเรียกเกมใดๆ ว่าเป็นแนว JRPG ซึ่งมักจะใช้ในหมู่ชาวเกมฝั่งตะวันตก ที่ใช้เรียกเกมแนว RPG ที่พัฒนาขึ้นจากทีมงานญี่ปุ่น

Read More