[News] Sony ยอมรับว่า Game Pass “เหนือกว่า” PlayStation Plus ไปไกลจนทาบไม่ติดแล้ว

ทาง Sony ยอมรับกับทางหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการค้าและการตลาดของ UK หรือ CMA ว่าในแง่ของบริการรายเดือนสำหรับเล่นเกมแล้ว บริการ Game Pass ของทาง Microsoft “เหนือกว่า” PlayStation Plus ของตัวเองมากๆ แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยแบ่งเป็น Tiers เพื่อดึงคนให้สนใจมากขึ้น แต่ Sony ก็ยังรู้สึกว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเทียบเคียงจนสู้กับ Game Pass ได้
.
โดยทาง Sony กล่าวอ้างว่า ถ้าพวกเขารับข้อเสนอดีลที่จะให้ Call of Duty ยังคงลง PS4 และ PS5 ต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากทาง Microsoft เข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard สำเร็จ แต่ทาง Microsoft ก็ยังมีอีกหลายวิธีในการดึงชาวเกมเข้ามาใช้งาน Xbox ของตัวเอง วิธีหนึ่งก็คือการทำให้ Call of Duty ภาคต่อๆ ไปในอนาคต เป็น Exclusive บนบริการ Game Pass รวมถึงชี้ประเด็นไปที่ The Elder Scrolls VI จะเป็น Exclusive บน Xbox ด้วย ซึ่งนี่จะทำให้ Game Pass ยิ่งกลายเป็นบริการรายเดือนที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า PS Plus มากๆ สำหรับชาวเกม
.
นอกจากนี้ทาง Sony ยังกล่าวอีกว่า Microsoft อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มราคาค่าลิขสิทธิ์ของ Call of Duty จนฝั่ง PlayStation ได้รับผลกระทบ หรือทำให้ Sony ต้องเพิ่มราคา PlayStation Plus สูงขึ้น จนชาวเกมไม่อยากที่จะจ่ายเงินรายเดือนในราคานั้น

ที่มา https://www.playstationlifestyle.net/2023/03/16/xbox-game-pass-far-ahead-ps-plus-playstation-sony/

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น