[News] Ghost of Tsushima บน PC โดน GMG ยกเลิกการขายในบางประเทศ เพราะต้องใช้ PSN เพื่อเล่นออนไลน์

มีรายงานจากผู้ใช้ X นามว่า Pirat Nation ระบุว่า ทางเว็บไซต์ Green Man Gaming ร้านขายคีย์เกมฝั่งตะวันตก ได้ส่งข้อความเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ Ghost of Tsushima เวอร์ชัน PC ของผู้เล่นบางราย และยุติการขายเกมนี้ในประเทศที่ไม่มีบริการ PlayStation Network
.
โดยทาง Green Man Gaming ให้เหตุผลว่า ด้วยปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา เกี่ยวกับโหมด Legends ซึ่งเป็นโหมดการเล่น Co-op ใน Ghost of Tsushima Director’s Cut ที่จะไม่สามารถเล่นได้ หากไม่เชื่อมต่อบัญชี Steam กับ PSN ส่งผลให้ผู้เล่นที่อยู่ในประเทศที่ยังไม่มีบริการ PSN จะไม่สามารถเล่นโหมดนี้ได้ด้วย นั่นทำให้ Green Man Gaming ตัดสินใจถอดถอนเกมนี้ ออกจากร้านค้าของประเทศดังกล่าว และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวน
.
ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Sucker Punch Productions เคยยืนยันว่า Ghost of Tsushima เวอร์ชัน PC สามารถเล่นโหมดผู้เล่นคนเดียวได้ แต่ถ้าจะเล่นโหมด Legends ก็ต้องบังคับเชื่อมต่อบัญชี PSN เท่านั้นจึงจะเล่นได้
.
แต่จากที่ตรวจสอบ SteamDB พบว่า ยังไม่มีร้านค้าในโซนใดๆ (ยกเว้นรัสเซีย) ของ Ghost of Tsushima Director’s Cut ที่โดนถอดถอนออกไป จึงมีความเป็นไปได้ว่า ทาง Green Man Gaming ตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินให้ผู้เล่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีบริการ PSN เพื่อเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าเกมนี้จะสามารถเล่นโหมดผู้เล่นคนเดียวได้ โดยไม่ต้องเชื่อมบัญชี PSN ก็ตาม หรืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดของทาง Green Man Gaming เองเช่นกันว่า เกมนี้จะเหมือนกับ HELLDIVERS 2 ที่โดนถอดถอนออกจากร้านค้าใน 177 ประเทศที่ไม่มี PSN เนื่องจากการประกาศบังคับเชื่อมต่อบัญชี PSN ในการเล่นด้วย
.
อย่างไรก็ตาม สำหรับโซนไทยที่มี PSN เป็นของตัวเองอยู่แล้ว ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเรื่องนี้
.
Ghost of Tsushima Director’s Cut มีกำหนดวางจำหน่ายบน PC ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ พร้อมรองรับซับไตเติลภาษาไทย

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น