[News] Call of Duty: Black Ops 6 จะเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่เปิดให้เล่น Day 1 บน Game Pass

รายงานล่าสุดจาก CharlieIntel ระบุว่า Xbox App มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานบางส่วนเกี่ยวกับ Call of Duty: Black Opds 6 ภาคล่าสุดของซีรีส์เกม FPS เรือธงของ Activision ที่เป็นการยืนยันว่า นี่จะเป็น Call of Duty ภาคแรกที่จะเปิดให้เล่น Day 1 บน Game Pass
.
ในขณะที่ทาง Insider-Gaming รายงานว่า ทาง Activision น่าจะประกาศเรื่องนี้ภายในวันนี้

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น