[Deals Bundle] Indie Gala – Wartime Bundle

แพคใหม่จาก Indie Gala นะครัช ครั้งนี้คือ Indie Gala – Wartime Bundle รายละเอียดมีดังนี้

จ่าย $3.99 มีเวลาให้ 24 ชั่วโมงก่อนปรับราคาขึ้น รับเกมตามนี้

FACES OF WAR
MEN OF WAR
MEN OF WAR – Assault Squad
MEN OF WAR – Assault Squad DLC Pack
MEN OF WAR – Red Tide
THEATRE OF WAR 2 – Africa 1943
THEATRE OF WAR 2 – Centauro

อนึ่ง สตีมคีย์ล้วน
อสอง มีเวลาให้กด 24 ชั่วโมงก่อนปรับราคาขึ้น (ประมาณ 2 ทุ่มของวันที่ 18 ตุลาคม จะปรับราคาขึ้น)
อสาม ใครชอบเกมวางแผนแนวสงครามโลก แพคนี้ถือว่าโคตรคุ้ม

เกมดีราคาถูกแบบนี้
ไม่สอยได้ไงพี่น้องงงง

revisited

 

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น