[News] CMA ให้ข้อสรุปชั่วคราวว่า ดีลการเข้าซื้อกิจการ Activision ของ Xbox “ไม่ได้ทำให้การแข่งขันลดลง”

จากรายงานของคุณ Tom Warren บรรณาธิการอาวุโสของ The Verge ระบุว่า ทาง Competition and Markets Authority (CMA) หรือหน่วยงานกำกับดูแลการค้าและการตลาดของ UK ได้ข้อสรุปออกมาแบบชั่วคราวว่า ดีลการเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของทาง Microsoft นั้น

“ไม่ส่งผลให้เป็นการแข่งขันในตลาดเกมคอนโซลลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะผลประโยชน์ที่ทาง Microsoft ต้องเสียไปจากการดึง Call of Duty ออกจากแพลตฟอร์ม PlayStation นั้น มีมากเกินกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำดังกล่าว”

Competition and Markets Authority (CMA)


แม้ว่าทาง CMA ก็ยังกังวลเรื่องตลาด Cloud Gaming อยู่บ้าง แต่ปัญหาหลักเรื่อง Call of Duty ก็ถือว่าคลี่คลายด้วยประการฉะนี้
.
Source: https://www.theverge.com/…/cma-softens-concerns-over…

Sheapgamer Comments

แสดงความคิดเห็น